Vattenburen golvvärme - En guide

En bra investering att installera vattenburen golvvärme

Golvvärme är en investering som verkligen betalar sig, både ekonomiskt och i välbefinnande. Till ett badrum kan både elektrisk och vattenburen golvvärme användas. För den som har ett vattenburet värmesystem; det vill säga panna, fjärrvärme eller luftvärmepump, är den vattenburna golvvärmen mest praktisk och ekonomisk. I riktigt små badrum kan ett elektrisk golvvärme dock vara en ekonomiskt bättre lösning, i alla fall på kort sikt.

”Ett golv med golvvärme gör att man känner sig varm i hela kroppen, även en kulen vintermorgon. Det gör också att man kan sänka värmen i huset, eftersom kroppen upplever sig som varm om fötterna är varma”

Det fina med golvvärme är att den bidrar till att göra ditt golv skönt att gå på, samtidigt som det är en helt osynlig lösning. Golvet ligger ju där det ligger ändå och det syns inte att man har gjutit in värmeslingor i det. Ett golv med golvvärme gör att man känner sig varm i hela kroppen, även en kulen vintermorgon. Det gör också att man kan sänka värmen i huset, eftersom kroppen upplever sig som varm om fötterna är varma. Detta innebär förstås stora besparingar.

Vi kan hjälpa dig att välja rätt system

När du ska välja system för vattenburen golvvärme kan du vända dig till oss. Vi har stor erfarenhet av att installera golvvärme i badrum och kan hjälpa dig att se vilket system som passar ditt badrum. Det är sant att golvvärme passar bäst med keramikplattor, men det finns också våtrumsmattor som fungerar med golvvärme och det går till och med att installera golvvärme under ett vattentåligt skeppsgolv. Bäst spridning över hela golvet fås dock med kakel eller klinker.

Vissa system stängs av på sommaren när fastighetsskötaren stänger av vattnet till radiatorerna, medan andra system är oberoende av centralvärmen och står på året runt. Har man ett keramikgolv är det skönt att ha värme året om, eftersom det gärna blir ganska kallt med keramikplattor även om resten av lägenheten är varm.

Vad kostar det att installera golvvärme?

Det är svårt att på rak arm säga vad ett vattenburet golvvärmesystem kommer att kosta dig. Det beror på många saker, som skicket på resten av badrummet, om installationen sker i samband med en hel badrumsrenovering, hur stort ditt badrum är, hur mycket man måste isolera nedåt och andra saker. När du kontaktar oss går vi tillsammans igenom dina önskemål och förutsättningar och utifrån det så tar vi fram en offert just för dig.

Att installera golvvärme under ett keramikgolv

När man ska installera vattenburen golvvärme lägger man först ut armeringsjärn på vilket man fäster slingan. Hur man placerar ut slingan har stor betydelse för värmespridningen, här är det bra att ta hjälp av erfaren expertis. Därefter gjuts slingan in i betong, ytan slipas och sedan läggs keramikplattorna på.

När man fogat keramikplattorna är det viktigt att vänta på att fogarna härdat, vilket kan ta några veckor. Man får inte slå på golvvärmen innan fogarna härdat klart, eftersom de då inte härdar ordentligt, vilket i sin tur gör golvet obrukbart. Det är alltså en relativt lång process att installera vattenburen golvvärme, vilket är ännu ett incitament för att göra det när man ändå håller på med en badrumsrenovering.

Vi hjälper dig!

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att installera vattenburen golvvärme. Vi har stor erfarenhet av att installera golvvärme i Göteborg med omnejd och vet vilket system som kommer att fungera bäst i ditt badrum.

Kompetent och trygg badrumsrenovering!
14 Mar 2022