Kan en hantverkare vägra att åtgärda fel vid en renovering?

En hantverkare har hjälpt dig att utföra en tjänst i samband med en renovering? Men det visar sig att han har gjort fel. Hantverkaren vägrar dock att åtgärda felet. 
Här berättar vi vad du ska göra i denna situation.

Konsumenttjänstlagen reglerar köp av tjänster

När man beställer en tjänst av en hantverkare är det konsumenttjänstlagen som reglerar det juridiska. Lagen är tvingande till konsumentens förmån och gäller när ett företag utför en tjänst. Konsumenttjänstlagen gäller vid flera olika tillfällen: vid arbeten på mark, byggnader och husrenoveringar eller byggnationer. Även när en hantverkare har anlitats för tapetsering eller målning gäller lagen. Men vad innebär egentligen konsumenttjänstlagen? Här är några viktiga aspekter av den.

Kunden har reklamationsrätt

  • Enligt konsumenttjänstlagen har du reklamationsrätt. När det handlar om tjänster utförda på byggnader, som en renovering, har du faktiskt så länge som tio år på dig att hitta och reklamera fel.

  • Hantverkaren som utför arbetet måste ha rätt kompetens och utbildning. Enligt lagen ska arbetet utföras på ett sätt på ett fackmannamässigt sätt, det vill säga på ett vis du kan förvänta dig av en sakkunnig person.

  • Hantverkaren eller byggföretaget som ska utföra ett arbete åt dig är har skyldighet att avråda. Det innebär att de ska tala om att du inte bör låta tjänsten utföras om den inte är nyttig för dig. 

  • Om tjänsten du  beställt utförs felaktigt eller om det uppstår fel ska hantverkaren i första hand åtgärda felet kostnadsfritt. Om hantverkaren inte kan göra detta inom rimlig tid kan du kräva ett avdrag på priset. Hur stort avdraget blir beror på vad det skulle kosta att åtgärda felet. Om det är fel i tjänsten du har beställt kan du även hålla inne med betalningen. I vissa fall kan även avtalet med hantverkaren hävas. Detta är främst aktuell i fall där tjänsten inte längre är av nytta för dig.

  • Även förseningar ger dig rätt att hålla inne med betalningen. Men då bör du först kräva av hantverkaren att tjänsten ska slutföras. Om en försening ger dig ökade kostnader finns även möjligheter att utkräva ersättning. 

Hantverkaren gör fel – så här gör du

Om hantverkarens arbete ger ett resultat som inte motsvarar vad ni har avtalat eller om det inte är utfört på ett fackmannamässigt sätt så har du rätt att klaga. Börja med att dokumentera felet med att ta bilder eller filma. Enligt lagen måste hantverkaren åtgärda felet inom skälig tid. Vad som räknas som skälig tid varierar beroende på hur akut felet är.

I vissa fall har du även rätt till ersättning om felet orsakat dig inkomstförluster. Det kan exempelvis handla om att du har varit tvungen att ta ledigt från arbetet. Du kan även få ersättning om du tvingats anlita en besiktningsman. Glöm därför inte att spara kvitton för dina utlägg. Utan kvitton blir det svårt att få ersättning. 

Vi är experter på badrumsrenovering och garanterar ett snyggt, långsiktigt hållbart resultat!
14 Feb 2023