Tips: så undviker du vattenskador i badrummet

Vattenskadorna i badrum har minskat på senare år, samtidigt som de har ökat i köken. Här är några tips om hur man ska undvika fuktproblem.

 

• Sedan 2016 gäller nya regler när det handlar om vatten avlopp som kan vara viktiga att ha koll på. Bland annat finns nya regler för rördragningar till bad och dusch. Exempelvis måste golvbrunnar som monteras i hus med träbjälklag monteras med en träplatta. Säker vatten-reglerna uppdateras var femte år och ger värdefulla råd inför varje badrumrenovering.

• Inspektera dina rörinstallationer! Mycket viktigt om man vill undvika vattenskador. Normal livslängd på rörinstallationer är 30 till 50 år. I de flesta fall är det mindre vattenskador som orsakar de största skador på en byggnad, eftersom större problem ofta upptäcks ofta i ett tidigt stadium. Vattenfelsbrytare kommer med stor sannolikhet bli byggstandard i framtiden.

• Även om badrummen förr var den plats där det inträffade flest vattenskador så är den främsta riskzonen idag köket. Moderna vitvaror, ismaskiner och ångugnar innebär risker och kräver stora kunskaper hos installatören.

• Säker vatten har tidigare tagit fram lösningar för vattensäkerhet i badrum. Dessa regler är en anledning till at vattenskador i badrum tycks minska. Nu håller SV också på att framställa en liknande guide, avsedd att minska vattenskadorna även i köken.

• Viktigast för att undvika vattenskador, oavsett om det handlar om kök eller badrum, är att man samordnar arbetet ordentligt. Alla installationer ska göras på rätt sätt och i rätt ordning så att man inte behöver slarva ihop nödlösningar på slutet. Att renovera ett badrum är ett stort ansvar för husägaren –blir det fel så är det alltid risk att även grannar drabbas.

• Att renovera ett badrum ordentligt blir allt viktigare – inte minst ur ett ekonomiskt perspektiv. Hittar man fel vid överlåtelsebesiktningen så kan husets värde minska på ett väsentligt sätt. Dessa besiktningar tenderar att bli allt mer noggranna och detaljerade. Håller badrummet inte måttet blir det lätt köparens marknad och du kan tvingas att minska priset rejält.

• Stänger du av vattnet i fritidshuset inför en vinter. Glöm inte att tappa ur allt vatten samtidigt. Sätt inte heller ner värmen för mycket, då riskerar rören att spricka.

Kompetent och trygg badrumsrenovering!
15 Oct 2018