Badrum i fritidshus – så undviker du fuktskador

Nästan en tredjedel av våtrum i svenska hus har vatten- och fuktskador som behöver åtgärdas relativt omgående. Ungefär fyra av tio fuktskador sker i badrum. Fritidshus är inget undantag utan kan snarare var extra utsatta då ägarna sällan har samma koll på sina fritidshus som på sina året-runt-boenden. Det är vanligt att hus som inte är uppvärmda under vintern har vattenfyllda rör som fryser sönder under vintermånaderna. Stäng av vattnet innan du lämnar ditt fritidshus för vintern för att undvika sönderfrusna rör. Ofta märks inte skadan förrän fram på vårkanten då isen tinar och vattenskadan är ett faktum. Misstänker du att rören frusit skall du kontakta en rörmokare omgående.

Ett annat bra sätt att generellt undvika vatten- och fuktskador är att bara låta certifierade yrkespersoner bygga och renovera badrum. Det kan också vara bra att veta att ett badrum håller i ungefär 20 år. Efter det ska man planera att genomföra en grundlig renovering.

Hur blir det fukt- och vattenskador?

En av de vanligaste orsakerna till att vatten- och fuktskador uppstår är att det är olika brister och sprickor i tätskikten. Om det är ett badrum med våtrumsmatta så är det oftast ganska enkelt att se sprickorna i mattan samt vart den har släppt från golvet eller väggen. En våtrumsmatta eller plastmatta fungerar som både ytskikt och tätskikt. Är det däremot ett kaklat badrum så kan det vara svårare att upptäcka då kaklet bara fungerar som ytskikt och tätskiktet finns under.

Det kan också bli fuktskador då rör och ledningar är felaktigt monterade eller otillräckligt tätade. Felaktigt placerade golvbrunnar är en annan vanlig anledning till vattenskador.

Badrum som är byggda innan 80-talet är inte gjorda med samma höga krav på fuktskydd som finns idag. Många badrum, som de byggda under 50- och 60-talet, är dessutom inte gjorda för att duscha i utan enbart för sittande bad. Dusch medför ett annat typ av slitage då det spolas mer vatten på väggar och golv än vad som görs då man sitter eller ligger ner och badar i ett badkar.

Tydliga tecken på fukt- och vattenskador i badrum

Dålig lukt är ett typiskt tecken på att något inte står rätt till. De flesta känner igen den unkna och jordiga lukt som fuktskador ofta ger upphov till. Finns det mycket ohyra i form av silverfisk så är även det ett annat illavarslande tecken. Silverfiskar är ofarliga i sig men de äter en typ av mikrosvamp som trivs där det är fuktigt, så det är ett tydligt tecken på att det finns ett fuktproblem.

Du kan också se hur det ser ut och luktar i rum som angränsar till badrummet. Om det är ett rör som gått sönder i väggen eller under golvet kanske skadan inte syns eller märks lika tydligt i badrummet som i rummet vägg-i-vägg.

Vad kan du göra själv för att undvika fuktskador i ditt fritidshus?

Ett badrum håller inte hur länge som helst. Om du har ett äldre badrum så kan det vara dags att renovera. Det är bättre att ta tag i en renovering av badrummet innan det uppstår en fukt- eller vattenskada som drabbar andra delar av huset eller lägenheten. Fukt- och vattenskador är ofta mycket kostsamma att sanera och reparera.

Se till att städa och rensa golvbrunnen regelbundet, helst fyra gånger på år. Kontrollera även då så att brunnen inte spruckit. Det är framförallt vanligt att gjutjärnsbrunnar från 60-talet spricker på sidan.

Du behöver ordentlig ventilation i badrummet. Om någon duschar skall badrummet vara så gott som helt torrt efter 30 minuter. Du kan själv se till så att handdukar eller annat inte blockerar ventilationen.

Om något behöver åtgärdas så se till att göra det omgående. Ring en rörmokare eller ventilationsexpert som kan hjälpa dig fixa de problem som finns.

Kompetent och trygg badrumsrenovering!
11 Jan 2022