God ventilation i badrummet | Tips & råd

God ventilation i badrummet är ett måste

Det primära med ventilation är att den ska ge en frisk, cirkulerande luft i varje rum. Det i sin tur leder till ett bättre inomhusklimat och där de boende i bostaden slipper huvudvärk och koncentrationssvårigheter. I offentliga byggnader, lokaler och i större fastigheter så regleras krav på god ventilation enligt lag av OVK besiktningar - det innebär att man på ett givet datum får ventilationen kontrollerad och där man, vid anmärkningar, får en viss tid på sig att åtgärda problemen. För villaägare finns inte samma höga krav. Men, det innebär inte att man går säker och att ventilationen är av god kvalitet. Tvärtom, i många fall är den undermålig och inte sällan så kan man anmärka på badrummet. Är det i något rum där god ventilation måste finnas så är det i just badrummet.

Hur ser det ut i ditt badrum?

I och med att badrummet är ett rum där vatten och ånga samlas så krävs det god ventilation för att man som husägare ska slippa problem med fukt- och vattenskador. Det är något om man tar stor fasta på vid nybyggnationer och där man vid renoveringar av äldre badrum försöker skapa en bättre förutsättningar för de som bor i huset och som dagligen använder sig av badrummet i fråga.

ventilation i badrummet

En badrumsrenovering handlar om mer än att bara får ett snyggt och funktionellt utrymme - det handlar även om att, så att säga, bygga bort gamla synder. Inför en renovering av ett badrum är det därför väsentligt att ventilationen tas i beaktning och att man dels kontrollerar hur det gamla systemet ser ut - finns det självdrag, kan man öka effekten och så vidare? - och planerar för eventuella nya lösningar.

Det finns definitivt ett värde i att göra en kontroll av ventilationen även om du inte planerar en fullskalig renovering i badrummet; av den enkla anledningen att bättre ventilation leder till bättre inomhusmiljö och en minimerad risk framtida fukt- och/eller vattenskador och mögelangrepp.

Tips och råd för bättre ventilation i badrummet

Det finns vissa minimikrav som tagits fram av Boverket. Om det det saknas fönster i badrummet så måste man på annat sätt skapa ett inflöde av frisk luft. Detta ska ligga på femton liter/sekund. Enklaste sättet att skapa detta är genom en kombination av två saker: en springa under dörren samt en frånluftsventil i taket. Den senare kan med fördel placeras i innertaket (då fuktigheten är som störst där) och delas upp i två stycken luftströmmar. Genom detta kan du också förhindra tjutet i rören som annars kan uppkomma.

Om du bor i en bostad med självdrag så kan du allt som oftast komplettera ventilationen i just badrummet genom att investera i mekaniska fläktar. Här är dock placeringen viktig och detsamma gäller själva installationen. Det kostar inte så mycket att låta en ventilationsfirma kolla upp hur det ser ut och vilka åtgärder som kan förbättra flödet av luft.

Ska du genomföra en badrumsrenovering så ska du definitivt trycka på att denna fråga tas på ett stort allvar hos det företag du anlitar.

Kompetent och trygg badrumsrenovering!
7 Feb 2021