Badrumsrenovering | Fuktspärr | Fuktskador

Vid en badrumsrenovering är det av allra största vikt att sätta en ordentlig fuktspärr för att undvika besvärliga och kostsamma fuktskador. Här berättar vi mer om det.

När man bygger ett badrum är det viktigt att tänka på att göra det från grunden, lager på lager, skikt på skikt. Man behöver en hel del material för att resultatet ska bli bra: flytspackel, fuktspärr, tätskikt, primer, fog och fix. Alla dessa komponenter har sitt specifika syfte, från fuktskydd till att fästa plattor. En kedja är aldrig starkare än sin svagaste punkt och ett badrum är alltid svagare om någon av dessa punkter saknas. Utan en del är badrummet helt enkelt inte komplett.

Badrum ställer krav på fuktspärrarna

Kaklade våtutrymmen ställer en mängd höga krav på väggar, golv och tak. Väggarna i ett badrum finns i två grundvarianter. Antingen består de av gipsskivor eller betong. På underlaget lägger man en primer. Den har som uppgift att se till att fuktspärren kan fästa som den ska på väggarna. När man har lagt primern så flytspacklas golvet med en viss lutning mot golvbrunnen. Spacklet ger dessutom en jämn och stabil yta att lägga.

Nästa steg är att lägga fuktspärren på samtliga ytor. För att det ska bli fullständigt tätt så behövs den förstärkas på några viktiga ställen: vid golvbrunnar, avloppsrör och i hörn. Man förstärker med speciella manschetter som finns på de flesta byggvaruhus. För att det ska bli riktigt tätt behöver man lägga tre lager fuktspärr. Sedan lägger man på ett tätskikt, som man också behöver lägga på i flera lager. När detta är klart kan man kakla hela badrummet.

En absolut nödvändighet

Fuktspärr är en absolut nödvändighet i alla badrum och våtutrymmen som måste kaklas. Plastmattor och plastväggar behöver dock inte ha fuktspärr, vissa sådana räknas faktiskt själva som fuktspärrar. De fungerar som ytlager och spärr i ett och går till och med att kakla på.

Ligger ditt badrum under marknivå och har en genomträngande markfukt? Då ska du inte använda fuktspärr. I dessa fall skapar tätskikt mer skada än nytta och det är bättre att endast använda primer.

Några tips inför köp av badrumsmaterial

Det finns idag ett stort utbud av produkter som är avsedda för att täta badrum och för att kakla dessa. De har alltid skilda rekommendationer på hur de ska användas för att badrummet ska få bästa möjliga skydd. Det är alltid viktigt att följa dessa anvisningar mycket noga. Det bästa är att använda samma varumärke genom hela arbetet, för olika syften. Då kan man vara säker på att produkterna passar ihop och skapar en stor fuktsäkerhet. Vi rekommenderar alltid att man satsar på kvalitet

Vi är experter på badrumsrenovering och garanterar ett snyggt, långsiktigt hållbart resultat!
5 Feb 2018